Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

Ασκήσεις με το οριστικό άρθρο και τον αδύνατο προσωπικής αντωνυμίας

Πάμε να εξασκηθούμε στο οριστικό άρθρο και στον αδύναμο τύπο της προσωπικής αντωνυμίας.
Πηγή :Η.Ηλιάδης